Evenementen en jaarverslag

Naast diverse georganiseerde activiteiten kun je bij ons ook terecht voor verjaardagsfeestje, speurtochten , spelletjes, speelgoed maar ook mag je een kleurplaat komen kleuren.


NLdoet dag

Startdatum: 13 maart 2021 - Einddatum: 14 maart 2021
Tijd: 9:00-17:00
Locatie: Kinderboerderij Floreffehoeve

De kinderboerderij Floreffehoeve doet in 2021 op 13 maart weer mee met de NLdoet dag.  Laten we hopen dat het dan ook weer door kan gaan. Op de site van NLdoet.nl kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.  Dat kan natuurlijk ook op info@kinderboerderij-werkendam.nl. We zoeken een aantal mensen voor straatwerk etc.

Collecte

Startdatum: 5 oktober 2020 - Einddatum: 10 oktober 2020

In de week na dierendag, 4 oktober, houdt de kinderboerderij Floreffehoeve een huis aan huis collecte. De kinderboerderij heeft uw bijdrage hard nodig voor het welzijn van onze dieren, zoals voer voor de winter en medische verzorging. Heeft u de collectant gemist dan kunt u een bijdrage storten op NL87RABO 0398721548 tnv St. kinderboerderij Werkendam. Natuurlijk kunt u ook donateur worden.

Alvast hartelijk dank!

[Afgelast] Optocht 75 jaar bevrijding

Datum: 2 mei 2020
Locatie: Rondgang door Werkendam

De kinderboerderij Floreffehoeve heeft zich aangemeld voor de 75 jaar bevrijdingsoptocht. Wilt u meehelpen of heeft u ideeën voor deze activiteit, meldt u aan via info@kinderboerderij-werkendam.nl

Wegens corona voorlopig afgelast.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag kinderboerderij Floreffehoeve  over het jaar 2019

Terugblik 2019.

Begonnen met geheel nieuw bestuur. Aan elkaar wennen, nieuwe voorzitter. Enkele oude rotten meesten zijn nieuw

Communicatie met vrijwilligers belangrijk. Diverse avonden gezamenlijk met bestuur

Maandelijks bestuursvergadering en tussendoor vaak dagelijks. Eerst alles bekijken hoe het liep, daarna zaken in overleg met vrijwilligers op de rit gezet met een verbeterplan.

Nieuwe voorzitter helaas al in augustus al weer gestopt. Jan Potters waarnemend voorzitter, Liesbeth den Haan beoogd voorzitter.

Een aantal nieuwe vrijwilligers binnengekomen.  Ook een aantal nieuwe stagiaires zich aangemeld

Vertrek Hanneke voor velen een verrassing, maar niet voor iedereen. Hanneke was teleurgesteld, maar het was onontkoombaar, gelukkig gaat het met Hanneke in haar nieuwe functie goed. Heeft privé wel veel meegemaakt.

Sjors en Sjimmie het varkens duo.    Sjors is helaas overleden en niet meer onder ons.

Nieuwsbrief gemaakt in het voorjaar.  Gedrukt door drukkerij Damen in oplage van 500. Meesturen met bedelbrief

Geerlof: foto in de bijlage van de krant.  “Hedded al geheurd?” Leuk artikel. Positief voor kinderboerderij

Kinderfeestjes worden zeer gewaardeerd. Nu ook met voorlezen door Fien en Pien. Speciaal overalls aangeschaft.

26 juni 2019 Nieuwe speeltuin geopend. Was groot succes.

4 oktober: 25 jarig jubileum gevierd. zeer geslaagd. Mooi jubileumboekje. Helaas weinig belangstelling van buiten. Wel nog een aantal oudgedienden gezien en gesproken.

25 oktober: Raboclubsupport, weer een fors bedrag binnengehaald.    € 829,69

29 november:  Winterfair ook zeer geslaagd. Goede opkomst. Veel werk verzet en financieel ook goed gelopen.

23 december Klusdag is na een moeizame start toch ook een succes geworden.  Veel zand (30m3) verplaatst met dumpertje en ook veel tegels gelegd. Daarnaast nog extra cunet gegraven voor de te bouwen nieuwe schuilstal.

Plannen voor 2020:

We krijgen een hotel op de kinderboerderij!! Een wormenhotel

Naar de toekomst kijkend: onderhoud gebouwen is erg belangrijk. Ook het zorgen voor een droge plek voor de dieren is belangrijk, zoals een schuilstal.

De financiën op orde brengen door o.a. bedrijven, sponsoren en donateurs te benaderen, ook op de kinderboerderij zelf als de mensen er zijn.  Daarnaast fondswerving goed organiseren.

Zwerfvuilactie organiseren samen met de scholen in april

14 maart:  NL  doe – dag. Subsidie van  € 350,- is binnen.  Het project om een zijwand van de kraamstal renoveren kan doorgang vinden.

2 mei 2020  Optocht 75 jaar bevrijding in Werkendam.

Groot onderhoud gebouwen – hiervoor is een flink bedrag toegezegd  Met name de daken aanpakken.

Voor het MEC een laptop en scherm aanschaffen met moderne lesprogramma’s

Een vaste beheerder is dringend gewenst, contacten met gemeente Altena.

Roken mag niet meer op de kinderboerderij, actieplan maken.