Collecte

Start datum: 5 oktober 2020 - Eind datum: 10 oktober 2020

In de week na dierendag, 4 oktober, houdt de kinderboerderij Floreffehoeve een huis aan huis collecte. De kinderboerderij heeft uw bijdrage hard nodig voor het welzijn van onze dieren, zoals voer voor de winter en medische verzorging. Heeft u de collectant gemist dan kunt u een bijdrage storten op NL87RABO 0398721548 tnv St. kinderboerderij Werkendam. Natuurlijk kunt u ook donateur worden.

Alvast hartelijk dank!