Jaarplanning

Januari:
Dierenbeheer:
– Begeleiden pony rijden elke woensdagmiddag
– Paarden hoevensmid
– Ontwormen (varkens) (Dierenarts)

Terreinbeheer: schoonmaken wandelpaden

Activiteiten: nieuwjaarsborrel

MEC:
– oproep scholen
– contact scholen over de mail en inplannen leslokaal

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken
– start maken met de nieuwe nieuwsbrief

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– opstellen jaaroverzicht
– benaderen sponsors

Februari:
Dierenbeheer:
– Begeleiden pony rijden elke woensdag

Terreinbeheer:
– Stallen leeg voor de jonge geitjes en lammetjes inrichten kraamstal

Activiteiten:

MEC:
– oproep scholen zwerfvuilactie contact met gemeente en Lions opnemen
– contact scholen over

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken
– inventariseren wie in het winkeltje komt te staan

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– opstellen begroting n.a.v. jaaroverzicht
– benaderen sponsors

Maart:
Dierenbeheer:
– Begeleiden pony rijden elke woensdag
– Geiten en schapen bekappen en ontwormen

Terreinbeheer:
– Kalk strooien
– Onkruidbestrijder over het terrein heen

Activiteiten:
– Grote inkopen bij Sligro/Aldi

MEC:
– scholen zwerfvuilactie definitief programma opsturen
– contact scholen/ gemeente en Lions over definitief programma zwerfvuilactie
– contact scholen over de mail en inplannen leslokaal en stagiaires

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers en stagiaires
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken
– opvragen vakanties van de vrijwilligers
– rooster maken voor het winkeltje
– nieuwsbrief naar de drukkerij opsturen

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– begroting opsturen naar de gemeente voor subsidie
– benaderen sponsors

April:
Dierenbeheer:

– Begeleiden pony rijden elke woensdag
– Voor 22 april vaccinatie (Dierenarts) –

– Q-koorts vaccinatie

Terreinbeheer: starten met grasmaaien, tegelpaden inspecteren

Activiteiten:
– Seizoen opening
– fietsen versieren voor koningsdag

MEC:
– zwerfvuilactie
– contact scholen over de mail en inplannen leslokaal

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– collecte plannen
– benaderen sponsors

Mei:
Dierenbeheer:
– Paarden hoevensmid
– Ontwormen (varkens) (Dierenarts)

Terreinbeheer: grasmaaien en plan nieuwe aanplant maken

Activiteiten: bevrijdingsdag

MEC:
– contact scholen over de mail en inplannen

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken
– voerlijsten maken voor juli – december
– vakantierooster maken

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– benaderen sponsors

Juni:
Dierenbeheer: jonge dieren extra aandacht

Terreinbeheer:

Activiteiten:

MEC:
– contact scholen over de mail en inplannen leslokaal

Secretariaat:
– voerlijsten maken
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– benaderen sponsors

Juli:
Dierenbeheer:
– Geiten en schapen bekappen en ontwormen

Terreinbeheer:

Activiteiten:

MEC:
– contact scholen over de mail en inplannen

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– benaderen sponsors

Augustus:
Dierenbeheer: extra aandacht voor droge periode

Terreinbeheer:

Activiteiten:

MEC:
– contact scholen over de mail en inplannen

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– herinneringsfactuur sturen
– benaderen sponsors

September:
Dierenbeheer:
– Paarden hoevensmid (Verhagen)
– Ontwormen (varkens) (Dierenarts)

Terreinbeheer:

Activiteiten:
– Biesboschdag

MEC:
– contact scholen over de mail en inplannen
– open middag leskisten voor de scholen
– indienen overzicht gemeente, gebruik MEC activiteit door de scholen

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– benaderen sponsors

Oktober:
Dierenbeheer:

Terreinbeheer:

Activiteiten:
– seizoen sluiting

MEC:
– contact scholen over de mail en inplannen

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken
– inventariseren aantal vrijwilligers voor een kerspakket

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– benaderen sponsors

November:
Dierenbeheer:
– Geiten en schapen bekappen en ontwormen
– Bok laten brengen (tot begin januari) (Arie v.d. Vliet)

Terreinbeheer:

Activiteiten:

MEC:
– contact scholen over de mail en inplannen

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken
– maken voerlijsten januari – juni
– inplannen kerstborrel
– kerstpakketten gaan samenstellen

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– benaderen sponsors

December:
Dierenbeheer:

Terreinbeheer:

Activiteiten:
– nieuw activiteitenrooster maken voor het jaar erop

MEC:
– contact scholen over de mail en inplannen

Secretariaat:
– inplannen gesprekken nieuwe vrijwilligers
– koppelen nieuwe vrijwilligers aan bestaande mensen voor inwerken
– kerstborrel organiseren

Financiën:
– kasboek winkeltje verwerken in overzicht per maand
– facturen verwerken
– kasboek verwerken in boekhouding
– nakijken donateurs en sponsors
– benaderen sponsors