Organisatie

Algemeen

De kinderboerderij “Floreffehoeve” is tot stand gebracht door de Stichting Kinderboerderij Werkendam. Deze stichting is opgericht op 4 oktober 1994 en bestaat dus al ruim 25 jaar.
De kinderboerderij is gelegen aan de Voorstevliet 29, 4251EX Werkendam.

Ze beslaat ongeveer 10 ha en heeft drie gebouwen. Eén hoofdgebouw en twee bijgebouwen. Daarnaast zijn er over het terrein een aantal kleinere dierenverblijven gebouwd. Er zijn verharde wandelpaden en speciale voorzieningen, zodat ook mensen die slecht ter been zijn of gehandicapten de kinderboerderij kunnen bezoeken.

Op de kinderboerderij is een speeltuin met diverse speeltoestellen. De speeltuin heeft een wijkfunctie.

De kinderboerderij richt zich in eerste instantie op jeugdigen en jongeren, maar daarnaast ook op ouderen en scholen (zowel door middel van een milieu educatieprogramma als instelling waar stagiaires hun stage kunnen volgen).

Doelstelling stichting

De educatieve vorming op het gebied van de levende natuur voor inwoners, in het bijzonder, jeugdigen en jongeren van Werkendam en omgeving te bevorderen; de interesse voor de natuur en het milieu van plant en dier te bevorderen; recreatie.
de stichting tracht haar doel te bereiken door: onder deskundige leiding voorlichting te geven in lesverband aan scholen en individuele belangstellenden; het uitgeven van lesbrieven, belangstelling te kweken voor dier en plant, alsmede de natuur in haar algemeenheid; de exploitatie van een boerderij; begeleiding en ondersteuning aan te bieden aan hen die vrijwilligerswerk bij de stichting willen verrichten.

Visie

Door middel van het milieueducatie programma en de boerderij laten we de doelgroepen kennis maken met landbouwhuisdieren, het leven op de boerderij en het doormaken van het ritme van de seizoenen. Het educatieve programma en de activiteiten van de kinderboerderij vullen elkaar aan.

Missie

De stichting wil door het exploiteren van de kinderboerderij, waar de doelgroepen het hele jaar door welkom zijn, alsmede door middel van de educatieve programma’s een beeld geven van het leven op de boerderij, de omgang met dieren en aandacht voor de natuur bevorderen.