Wecycle

Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) is, namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste. Het doel is om de wettelijke inzameldoelstelling van 65% te behalen én e-waste circulair te maken. Dit doen ze samen met inzamel-, sorteer- en recyclepartners. 

Kinderboerderij Floreffehoeve is zo’n inzamelpartner. Breng uw klein elektrisch apparaat naar de kinderboerderij en wij zorgen voor verantwoorde afvoer. Wij krijgen daar een vergoeding voor.