Bezoek wethouders

Op 14 juni brachten de wethouders Hunnik en Van Ooijen en ambtelijke ondersteuning van de Gemeente Altena een werkbezoek aan de kinderboerderij Floreffehoeve. Ze werden rondgeleid door het bestuur en door vrijwilligers van de Floreffehoeve en Sovak bijgepraat over het wel en wee van de kinderboerderij. Ze biedt dagbesteding aan voor mensen met een beperking, mensen die in de WMO zitten, er komen schoolklassen uit de wijde omgeving op bezoek voor natuur en milieu-educatie (NME), er worden ook allerlei leuke activiteiten en kinderfeestjes georganiseerd en ook stagiairs van scholen kunnen op de Floreffehoeve terecht. De kinderboerderij is een ontmoetingsplaats voor oud en jong. Het zorgen voor de dieren en beplanting staat daarbij centraal. De kinderboerderij heeft voor drie jaar een subsidiebedrag gekregen van de gemeente om toekomstbestendig te worden. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de gebouwen en het terrein en daarnaast heeft de kinderboerderij een forse duurzaamheidsslag gemaakt. Zo zijn extra zonnepanelen aangeschaft en ook op accu werkende tuinmachines. Al deze zaken zijn getoond aan de wethouders zodat zij een goede afweging kunnen maken over het grote belang van de kinderboerderij in onze gemeente. De kinderboerderij heeft haar visie voor een toekomstbestendige Floreffehoeve aan de wethouders voorgelegd en het is nu verder aan de gemeente hoe daar, samen met het bestuur, invulling aan gegeven gaat worden. De Floreffehoeve bedankt de wethouders voor hun interesse in het werk van de kinderboerderij en hoopt op een blijvende goede samenwerking.