Opbrengst huis aan huis collecte bekend; bedankt!

Opbrengst collecte Kinderboerderij Floreffehoeve

Het bestuur en de vrijwilligers van de kinderboerderij willen alle gevers aan de Floreffehoeve heel hartelijk danken voor hun gulle bijdrage aan onze collecte! We mochten het mooie bedrag van € 2346,- ophalen en daar zijn we erg blij mee!

De kinderboerderij is volledig afhankelijk van subsidies, donaties en sponsoring.  Mocht u de collectant gemist hebben, u kunt altijd nog uw gift overmaken op onze bankrekening NL87RABO 0398 7215 48 t.n.v. St. Kinderboerderij Werkendam.