Peter van der Ven luistert aandachtig naar de speech van Jan Potters, daarna sprak hij zelf nog een bemoedigend woord voor de aanwezigen en opende hij samen met de kinderen de uitbreiding van de speeltuin

Kinderboerderij Floreffehoeve wil alle aanwezigen hartelijk bedanken en natuurlijk een groot dankwoord uitspreken naar degenen die deze uitbreiding mogelijk gemaakt hebben: Gemeente Altena, Rabobank Bommelerwaard, de Lions club Werkendam en natuurlijk ook alle mensen die een bijdrage gegeven hebben om de uitbreiding mogelijk te maken. Het is fijn om te weten dat ons werk zo gewaardeerd wordt door zoveel mensen!